Gemakets ledarskapsprogram

Scroll to content

Gemakets ledarskapsprogram 

För unga kvinnorättsaktivister med migrationsbakgrund 

 

Hej kvinnorättsaktivist,

Kämpar du för kvinnors rättigheter? Drömmer du om en jämställd värld? Vill du göra skillnad här i Sverige och i världen? Sök till Gemakets ledarskapsprogram för unga kvinnorättsaktivister med migrationsbakgrund!

Under sex månader kommer du få möjlighet att lära känna andra kvinnorättsaktivister och öka din kunskap om kvinnors rättigheter i Sverige och världen. Programmet består av tre workshops, som du går tillsammans med övriga deltagare och individuell coachning som du kommer få av en mentor. Du kommer även få möjlighet att delta i Kvinna till Kvinnas Aktivistskola. Programmet pågår från oktober 2021 till februari 2022.

Lördag 16 oktober

Workshop 1: Alla kvinnors kamp, hela världens fred

  • Introduktion till kvinnorättskampens historia och om hur Kvinna till Kvinna arbetar för kvinnors rättigheter i konfliktdrabbade områden.   

Lördag 20 november

Workshop 2: I’m a feminist. What’s your superpower? 

  • Workshop där du får utveckla ditt eget engagemang för kvinnors rättigheter i Sverige och världen. 

Lördag 29 januari

Workshop 3: Girls just want to have fundamental human rights

  • Hur gör man sin röst hörd? Hur jobbar man för konkret förändring?
    I denna workshop kommer du få lära dig om hur man bedriver effektivt påverkansarbete. 

Om ledarskapsprogrammet

Ledarskapsprogrammet är gratis. Den första workshopen kommer att vara digital. De två andra kan komma att hållas digitalt eller i Stockholm beroende på smittspridningen av Covid-19. Om workshopen hålls på plats i Stockholm betalar vi för eventuell resekostnad och boende. 

Vem kan söka?

Du som är tjej (självidentifierad eller juridisk), aktivist, i ålder 18–30 med migrationsbakgrund. Migrationsbakgrunden kan antingen vara direkt (egen erfarenhet av att ha migrerat) eller indirekt (erfarenhet av att föräldrar migrerat). 

Ansökan

Skicka ett personligt brev till oss där du kort (max en A4) beskriver vem du är, din erfarenhet av migration (direkt eller indirekt) och varför du vill gå den här utbildningen.  

Du skickar ditt brev genom att klicka på Ansök knappen. I samband med detta kommer du också att få svara på följande frågor:  

  • Har du en feministisk förebild? Om ja, beskriv gärna vem och varför. 
  • Har du en kvinnorättsfråga som du tycker är extra viktig? Om ja, beskriv varför.  
  • Hur skulle du vilja engagera dig för kvinnors rättigheter i framtiden? 

Sista dagen att ansöka är 15 augusti 2021.  

Frågor? Hör gärna av dig till oss på HR@kvinnatillkvinna.se 

Kvinna till Kvinna arbetar tillsammans med över 150 partnerorganisationer i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Gemaket är Kvinna till Kvinnas Sverigeprogram som vänder sig till tjejer med migrationsbakgrund. Gemaket har som mål att stärka tjejer, bredda deras nätverk och genom erfarenhetsutbyte visa på vilka möjligheter och rättigheter de har i Sverige. 

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Stockholm


Stockholm Directions View page

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor